Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Kolejne projekty FMP zatwierdzone!

W dniu 25.09.2023 roku w Löcknitz odbyło się trzecie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszy Małych Projektów Interreg VI A dla Celu Szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu Szczegółowego 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do realizacji udzielając wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Małych Projektów. W Celu Szczegółowym 4.6 dofinansowanie otrzymało 5 projektów na kwotę 151 625,00 EUR.


Kolejne posiedzenie EKS odbędzie się 26 października 2023 w Szczecinie.

Lista zatwierdzonych projektów – Cel Szczegółowy 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Projekt-Nr./ Numer projektu Projekttitel/Tytuł projektu Antragsteller / Wnioskodawca Projektpartner / partner projektu Projektkosten / Koszty projektu (EUR) EFRR (EUR)
FMP-004-23 Bogusław X, życie i działalność renesansowego księcia na Pomorzu i w Europie./Bogislaw X., Leben und Wirken des Renaissance-Herzogs in Pommern und Europa Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Komisja Historyczna dla Pomorza/ Historische Kommission für Pommern 47 170,00 37 736,00
FMP-006-23 XX Polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo – ANTIKON 2023″/20. Deutsch-Polnischen Konferentz und Studienreise „Fachwerkarchitektur – gemeinsames Erbe – ANTIKON 2023” SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Landes für Kultur und Denkmalpflege 20 991,00 16 792,00
FMP-007-23 Transgranicznym szlakiem nekropolii – historyczno-kulturowy obszar i jego przyszłe turystyczne wykorzystanie/ Entlang der grenzüberschreitenden Route der Nekropole – ein historischer und kultureller Raum und seine zukünftige touristische Nutzung Fundacja Baltic Natura Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Jugendbegegnungs und Bildungsstatte Golm 51 196,00 40 956,00
FMP-005-23 Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500- lecie reformacji w Szczecinie. / Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Zrzeszenie ds. historii Kościoła Pomorskiego/Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte 25 706,00 20 564,00
FMP-001-23 Turniej Muzyków Prawdziwych Edycja 8.5 | EKSPERYMENTTurnier der wahren Musikanten Edition 8.5 | EXPERIMENT   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie polenmARkT e.V. 44 472,00 35 577,00

Jednocześnie w Celu Szczegółowym 6.3 dofinansowanie otrzymało 12 projektów na kwotę 144 457,00 EUR.

W sumie udzielono wsparcia 19 projektom na kwotę 296 082,00 EUR.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.