Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Współpraca SID z innymi organizacjami

Dnia 16.01.2024r. odbyło się spotkanie polsko-niemieckich podmiotów w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Rozmawiano na temat współpracy Izby Przemysłowo-Handlowej w Niemczech, Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą, Domu Gospodarki w Szczecinie z instytucjami realizującymi projekt Sieci Informacyjno-Doradczej. Przedstawiono harmonogramy zaplanowanych działań oraz dyskutowano na temat możliwości współpracy, aby zapewnić jak najlepszą realizację zamierzeń.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.