Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. „Magia grupy – Jak świadomie pracować z grupą”

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu PomeraniaKsiążnica Pomorska oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zapraszają nauczycielki i nauczycieli oraz inne osoby z woj. zachodniopomorskiego organizujące wymiany młodzieży do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Magia grupy – Jak świadomie pracować z grupą”.

Szkolenie kierowane do osób prowadzących wymiany młodzieży, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności świadomej pracy z grupą. Poprowadzi je trenerka i coach z dwudziestoletnim doświadczeniem pracy z różnorodnymi grupami – Eliza Zadłużna.

Korzyści z uczestnictwa:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • poznasz różne teorie i modele oraz podejścia do pracy z grupą, aby lepiej rozumieć dynamikę grupową;
  • poznasz role, zadania i funkcje osoby wpierającej/prowadzącej grupę w celu zwiększenia świadomości swojej postawy i roli w grupie;
  • zwiększysz świadomość własnych silnych stron i obszarów rozwojowych jako prowadzącego/cej grupę;

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami, skupiając się głównie na możliwości ćwiczenia i rozwijania umiejętności wykorzystywanych w pracy z grupą podczas wymiany, jak również na możliwościach ich transferu do swojej pracy.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie będzie poruszać następujące kwestie:

  • grupa i modele rozwoju grupy;
  • role grupowe;
  • rola i kompetencje prowadzącego grupę.

Szkolenie umożliwi poznanie różnych podejść do pracy z grupą podczas międzynarodowej wymiany młodzieży.

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. w godz. 9:30-14:30 w Szczecinie, w Książnicy Pomorskiej (Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin) III piętro, wejście od ulicy Podgórnej.

W czasie szkolenia organizatorzy zapewniają ciepły posiłek.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1jYqWDDdrS1hadEZOm1j7CIvHAzzrEb4i_wz4VV5okp8/edit 

do 8 kwietnia 2024 r. Liczba miejsc ograniczona.

Informacji udziela:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Iwona Kowalczyk, Kierownik zespołu ds. PNWM, e-mail: iwona.kowalczyk@pomerania.org.pl, tel. 91 486 08 05

Monika Działoszewska-Gizicka e-mail: m.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl tel. 792 789 233

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.