Dzięki istnieniu sieci Centrów Usługowo-Doradczych (SBC/CUD) zapewnia się zainteresowanym podmiotom szerokie, szybkie i kompleksowe wsparcie na całym obszarze, również ponad granicami.

Informowanie

Doradztwo i pośrednictwo

Organizacja