Świadczenia rodzinne w Polsce i w Niemczech

  • zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgeld)
  • zasiłek na dziecko (Kindergeld)
  • zasiłek rodzicielski (Elterngeld)


Pomoc w poszukiwaniu pracy

Tłumaczenie pism urzędowych związanych z zakresem usług

Ubezpieczenia emerytalno-rentowe (Rentenversicherung)

Ubezpieczenia wypadkowe (Unfallversicherung)

Ubezpieczenia pielęgnacyjne (Pflegeversicherung)

Ubezpieczenia od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung)

Kontakty instytucjonalne