Startseite | Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de) – agencja poszukiwania pracy

Familie und Kinder | Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de) – świadczenia rodzinne

Startseite | Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.de) – świadczenia emerytalne

Regierungsportal M-V (regierung-mv.de) – aktualności w landzie Mecklenburg – Vorpommern

Start | Service Brandenburg – aktualności w landzie Branderburg

? Elterngeldstellen Mecklenburg-Vorpommern | Elterngeldantrag (kinderinfo.de) – świadczenia rodzinne

Zamieszkanie w innym państwie UE/EFTA / Leczenie w krajach UE/EFTA / Leczenie poza granicami kraju / Dla Pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) ? finansujemy zdrowie Polaków – świadczenia zdrowotne

Pracownik transgraniczny: definicja, prawa, obowiązki (praca.pl) – praca transgraniczna

Adwokaci | Szczecińska Izba Adwokacka (izba-adwokacka.szczecin.pl) – wykaz adwokatów, świadczących usługi transgraniczne

https://dojczland.info/dodatek-mieszkaniowy-w-niemczech/ – dodatek mieszkaniowy