Regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszy Małych Projektów w celach szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” oraz 6.3 „Wzmocnienie zaufania”

PDF | 132 KB | 12 lipca 2023

Załącznik 2. Członkowie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

PDF | 124 KB | 12 lipca 2023

Logowanie dla członków EKS

Lista projektów FMP

LP. Nr projektu/ Projekt-Nr Tytuł projektu/ Projekttitel Beneficjent/ Begünstigter Miejscowość/ Standort Partnerzy projektu/ Projektpartner Koszty projektu/ Projektkosten (EUR) EFRR/ EFRE (EUR) Okres realizacji/ Zeitraum der Durchführung
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at LP. Nr projektu/ Projekt-Nr Tytuł projektu/ Projekttitel Beneficjent/ Begünstigter Miejscowość/ Standort Partnerzy projektu/ Projektpartner Koszty projektu/ Projektkosten (EUR) EFRR/ EFRE (EUR) Okres realizacji/ Zeitraum der Durchführung
1 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 1 FMP-001-23 Turniej Muzyków Prawdziwych Edycja 8.5 | EKSPERYMENTTurnier der wahren Musikanten Edition 8.5 | EXPERIMENT   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Szczecin polenmARkT e.V. 44,472.00 35,577.00 02.08.2023-31.10.2023
2 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 2 FMP-002-23 Szlakiem Ekokultury/ Unterwegs mit Öko-Kultur Stowarzyszenie Carpe Diem Dołuje Gemeinde Blankensee 43,870.00 35,096.00 21.08.3023-31.10.2023
3 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 3 FMP-003-23 DEkopPeLn, Spacerowo, Rowerowo/ DEkopPeLn, Füße`Fahrräder Förderverein Gutshaus Ramin e.V Ramin Media Dizajn 60,017.00 48,013.00 28.08.2023-20.12.2023
4 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 4 FMP-004-23 Bogusław X, życie i działalność renesansowego księcia na Pomorzu i w Europie./Boguslaw X., Leben und Wirken des Renaissance-Herzogs in Pommern und Europa Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Szczecin Komisja Historyczna dla Pomorza 47,170.00 37,736.00 01.10.2023-31.01.2024
5 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 5 FMP-005-23 Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500- lecie reformacji w Szczecinie. / Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Szczecin Zrzeszenie ds. historii Kościoła Pomorskiego 25,706.00 20,564.00 01.10.2023-30.11.2024
6 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 6 FMP-006-23 XX Polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo - ANTIKON 2023"/20. Deutsch-Polnischen Konferentz und Studienreise "Fachwerkarchitektur - gemeinsames Erbe - ANTIKON 2023" SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Landes für Kultur und Denkmalpflege 20,991.00 16,792.00 29.08.2023-31.10.2023
7 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 7 FMP-007-23 Transgranicznym szlakiem nekropolii - historyczno-kulturowy obszar i jego przyszłe turystyczne wykorzystanie/ Entlang der grenzüberschreitenden Route der Nekropole – ein historischer und kultureller Raum und seine zukünftige touristische Nutzung Fundacja Baltic Natura Szczecin Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Jugendbegegnungs und Bildungsstatte Golm 51,196.00 40,956.00 01.11.2023- 30.06.2024
8 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 8 FMP-008-23 Johannes Quistorp - przedsiębiorca i filantrop. Odkrywanie historii biznesu zaangażowanego społecznie na Pomorzu Zachodnim/Johannes Quistorp – Unternehmer und Philanthrop. Entdeckung Sder Geschichte der sozial engagierten Wirtschaft in Vorpommern. Stowarzyszenie Sztuka-Promocja-Edukacja Szczecin Evangelisches Diakoniewerk Bethanien Ducherow 24,482.00 19,585.00 02.10.2023-30.04.2024
9 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 9 FMP-009-23 Prastare techniki wypału ceramiki - warsztaty i wernisaż/Polnisch-deutsche Open-Air-Workshops: Uralte Techniken zum Brennen von Keramik Förderverein Gutshaus Ramin e.V Ramin Miejski Ośrodek Kultury w Policach 11,803.00 9,442.00 10.10.2023-30.11.2023
10 adminpomer 17/05/2024 14:13 adminpomer 17/05/2024 14:13 10 FMP-010-23 „Ich zeig dir mein Rathaus und meine Stadt"/ "Pokażę Ci mój ratusz i moje miasto" Universitäts- und Hansestadt Greifswald Greifswald Gmina Goleniów 14,244.00 11,395.00 21.09.2023-31.12.2024