Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

I Festiwal Róż i Krzewów Ozdobnych  

29 czerwca odbył się Festiwal Róż i Krzewów Ozdobnych w Ogrodach Przelewice. Polsko-niemieccy uczestnicy Festiwalu wysłuchali wykładów dotyczących hodowli, pielęgnacji i konserwacji roślin oraz historii Ogrodu Dendrologicznego. Pierwszy wykład poprowadził Sebastian Weiland ze Stowarzyszenia Kunst und Natur e.V. na temat.: Drzewa owocowe o dużych koronach; sadzenie, pielęgnacja, wykorzystywanie i konserwacja – wspólne zadanie. Drugi wykład wygłosiła dr inż. Joanna Śliwińska, pt.: Historia Ogrodu Dendrologicznego, koncepcja rewitalizacji i konserwacji dawnych zasobów, m.in. drzew owocowych. Po wykładach uczestnicy udali się na zwiedzanie Ogrodu wraz z przewodnikiem, który opowiedział wiele ciekawych historii związanych z tym miejscem oraz zaprezentował jego bogatą roślinność. 

Przedsięwzięcie to zrealizowano w ramach projektu pn. „Sieć Informacyjno-Doradcza” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027.  

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.