Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Relacja z Kirgistanu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wraz z Bawarskim Kołem Młodzieży oraz Stowarzyszeniem I love Kirgistan zorganizowały dla polskiej, niemieckiej i kirgiskiej młodzieży oraz specjalistów zajmujących się młodzieżą, dwutygodniowy program w Kirgistanie.

Do tej pory młodzież pracowała nad projektem Clima Camp, dofinansowanym przez PNWM, ale także zajmowała się sztuką, poznawaniem różnych kultur i różnych religii. 30 sierpnia br. grupa spędziła dzień w synagodze, meczecie i w cerkwi. Odwiedzili także Muzeum Historyczne. Ponieważ to jest państwo, w którym żyją 82 narodowości, jest to kraj, który szuka ciągle swoich korzeni, swojej tożsamości. Dziś grupa zaczyna swoją przygodę w obozie w Jetigen.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31 sierpnia br. grupa z Łobza, Kirgistanu i Bawarii spędziła dzień na obozie Clima Camp w Jetigen nad jeziorem Issyk-kul. Dwie kolejne grupy: młodzież z Liceum Plastycznego w Szczecinie, grupa z Monachium i Kirgistanu oraz grupa specjalistów ds. młodzieży opuściła już Biszkek i przemieściła się do obozu młodzieżowego na jeziorem Issyk-kul w Jetigen. Droga była przepiękna, góry wysokie. Młodzież odwiedziła po drodze małą miejscowość Rot-Front, gdzie zobaczyła miejsce modlitwy – kościół wielu wyznań. W drodze grupa zwiedziła także XI-wieczną Wieżę Burana. Znajduje się ona około 80 km na wschód od Biszkeku, w pobliżu miasta Tokmok. Wieża wraz z nagrobkami, niektórymi budowlami ziemnymi i pozostałościami zamku oraz trzema mauzoleami to wszystko, co pozostało po starożytnym mieście Balasagun, które zostało założone przez Karachanidów pod koniec IX wieku.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 września br. wszystkie trzy grupy polsko-niemiecko-kirgiskie realizowały program w obozie Jetigen. Grupa Clima Camp zajmowała się problemami współczesnego klimatu, ochrony środowiska, przetwarzania wtórnego odpadów, problemem braku wody pitnej w Kirgistanie i sąsiadujących krajach. Grupa specjalistów pedagogów, a także grupa artystyczna miały zajęcia nt. sytuacji politycznej w Kirgistanie, jego historii, utworzenia państwa Kirgistan, współczesnych rewolucji. Rozmawiano także o współczesności – na temat trudnej drogi do demokracji, problemów młodzieży, problemów z brakiem polityki młodzieżowej, przemysłu i inwestycji w tym kraju. W kolejnej części dnia, przeprowadzając tzw. środkową ewaluację, grupa zajmowała się podsumowaniem kilku dni, to co nam się podobało, co nie. Młodzież miała szanse powiedzieć o swoich oczekiwaniach w stosunku do kolejnych dni. Kolejną cześć dnia grupy poświęciły na przygotowanie prezentacji. Każda grupa, zarówno specjaliści, jak i projekt artystyczny, czy też Clima Camp, miała za zadanie przygotować dwie prezentacje. To mogły być występy wokalne, przedstawienia, filmy, które były prezentowane na forum wieczorem. To wypadło fantastycznie! Mamy świetną młodzież. Na kolejny dzień zaplanowano dzień wyjazdowy – zwiedzanie najstarszego Muzeum Petroglifów.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 września 2023 r. Clima Camp, grupa młodych artystów i grupa specjalistów spędziły dzień poza obozem Jetigen. Przed południem odbyły się warsztaty, na terenie otwartego Muzeum Petroglifów – najstarszych wykopalisk z rysunkami na kamieniach, które zostały zebrane z okolicy miasta Houpa-Opa. Dzieci miały nie tylko możliwość zwiedzania malowideł na kamieniach, ale także wzięcia udziału w warsztatach plastycznych. Zadaniem młodzieży było odwzorowanie na papierze, wybranego przez grupę rysunku, znalezionego na jednym z kamieni, a drugim zadaniem było wyobrażenie sobie, co dziś mogliby zostawić potomnym na przygotowanej kartce. Jaki byłby to przekaz na Instagramie albo tik-toku. Po południu odbyły się warsztaty na temat sytuacji politycznej w Kirgistanie, sytuacji organizacji broniących demokracji, a także warsztaty na temat podejmowanego ryzyka, związanego również z udziałem w projektach międzynarodowych. Warsztaty wymagały od dzieci pracy, w mieszanych grupach narodowych, w zastanowieniu się, czy świadomie podjęły ryzyko jadąc do Kirgistanu, jakie było to ryzyko, czy opłaca się podejmować je w życiu. Warsztaty nt. ryzyka poprowadziła Barbara Żakowska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 września br. trzy grupy miały swoje projekty w obozie nad jeziorem Issyk-kul. Odbywały się przede wszystkim warsztaty artystyczne, prowadzone przez uczniów Liceum Plastycznego w Szczecinie. Było to pisanie tuszem, odbijanie roślin w tuszu, a także wyplatanie bransoletek i różnych ozdób. Kolejna grupa miała warsztaty kulinarne i przygotowała dla wszystkich podwieczorek. Odbywały się także warsztaty ekologiczne, związane z problemami klimatycznymi tej części świata. Największym z tych problemów, jest problem ze słodką wodą i z tym borykają się wszyscy. Wieczorem miał miejsce wieczór kirgiski. Młodzież z Kirgistanu przygotowała występ z kawałkiem swojej kultury. Uczyli nas swoich piosenek, były tańce kirgiskie oraz kilka prezentacji. Było to ciekawe, przygotowane przez młodzież, dla młodzieży.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 września 2023 r. grupy wyjechały w dwóch kierunkach. Grupa z Liceum Plastycznego, czyli grupa artystyczna oraz koledzy z Kirgistanu i Niemiec ze specjalistami odwiedziła Karakol. To jest 80 tysięczne miasto, niedaleko granicy z Chinami. Do Chin jest 150 km. Czuć, że jest to rzeczywiście bardzo daleko od domu. Stamtąd jest 6 tysięcy km do Polski. Tam grupa miała możliwość zobaczenia projektu socjalnego tzw. socjalnego, społecznego, nazwanego DEM. To jest inicjatywa oddolna utworzenia miejsc spotkań lokalnych mieszkańców, młodzieży, trochę czytelni, kawiarni. Okazuje się, że miejscowość Karakol jest położona na tej samej wysokości, co Sankt Moritz. Sankt Moritz jest w Europie kurortem najdroższym z możliwych, a Karakol jest zupełnie pozbawiony turystów. Nie jest to wykorzystany teren pomimo pięknych widoków, wysokich gór i możliwości turystyki. Rozmawiano o potencjale tego terenu, o tym jak powstają inicjatywy oddolne. Grupa poznała także jedną z najstarszych Cerkwi Prawosławnych z 1907 roku. Katedra jest zbudowana z samego drewna, bez żadnego gwoździa. I po raz pierwszy mogliśmy także do niej wejść. W kwietniu, byliśmy również w Karakolu, przygotowując spotkanie dla młodzieży, jednak wówczas był ramadan i nie pozwolono nam wejść. To miejsce zrobiło na wszystkich wrażenie. Kobiety musiały mieć chustki i zakryte ramiona. Później był wspólny posiłek w lokalnym, tradycyjnym miejscu i wspólna podróż. Ten wyjazd poprawił nam dynamikę grupową. Widać było, że dobrze to zrobiło grupie. To był pozytywny dzień. I mimo, że po powrocie do obozu nie było prądu i internetu, grupa wspomina ten dzień bardzo miło.

Druga grupa Clima Camp pojechała w góry. Miała tam w jurcie warsztaty dot. braku recyklingu w Kirgistanie i problemów z tym związanych oraz rozwiązań w Polsce i Niemczech. Wieczorem odbył się wieczór kirgiski. Była to ciekawa podróż przez kulturę, literaturę i muzykę.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 września 2023 r.

Grupy rozpoczęły warsztaty nt. kolonializmu, europejskiego punktu widzenia na świat, wpływu Europy na świat. Dosyć ciekawe wykłady i warsztaty. Odbyły się wykłady z zaproszonymi gośćmi i młodzież w grupach mieszanych narodowo wypowiadała się nt. kolonizacji , dekolonizacji, imperializmu, eurocentrycznego widzenia świata. Dyskusja dotyczyła wszystkich postsowieckich krajów Azji środkowej. Młodzież była bardzo aktywna i miała krytyczne podejście do tematu. Warto podkreślić, że językiem tych spotkań jest język angielski i młodzież z Polski, Niemiec i Kirgistanu radzi sobie doskonale.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 września 2023 r.

Grupa z Clima Camp z Kirgizami i Niemcami wyjechała na dwie noce pod jurty i tam spędzą ze sobą dwa pełne dni.

Natomiast grupa artystyczna i specjalistów, wyjechała w góry Kaukaz. Spędzili ten dzień w jurtach, obserwując zwyczaje i gry Kirgizów. Było polowanie z sokołami, polowanie z orłem oraz dużo pieszych wycieczek, piękny dzień, monumentalne góry. Grupa zmęczona, ale zachwycona przestrzenią, kolorami, dzikością tego kraju.

Jutro grupa ta spędzi dzień w obozie, rozmawiając o przemocy w rodzinach, o pozycji kobiet w rodzinach. Odbędzie się spotkanie z feministką.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 września 2023 r.

Dziś był bardzo konkretny i rzeczowy dzień. Odbył się fantastyczny wykład z feministką z Biszkeku, która opowiadała o problemach wszelkich mniejszości, przede wszystkim o przemocy domowej. Był przedstawiony projekt domu o nazwie NUR. To jest miejsce, gdzie mogą się schronić kobiety, które doznają przemocy w domu z różnych względów m. in. bezrobocia, rosnącej islamizacji, czyli radykalizującego się społeczeństwa. Okazuje się, że co druga kobieta doznaje przemocy w Kirgistanie. To jest projekt, gdzie te kobiety mogą uciec z dziećmi. On się oczywiście rozwija, zmienia. W finansowaniu tego projektu uczestniczy Stowarzyszenie z Bawarii.

Druga część seminarium dotyczyła feminizmu i sytuacji kobiet w dzisiejszym Kirgistanie i również przemocy, której doświadczają kobiety. 20 % małżeństw zwieranych jest zgody kobiet. Młode dziewczyny są porywane w drodze ze szkoły. Tutejsze społeczeństwo jest poruszone ostatnim porwaniem młodej dziewczyny, która nie chciała zgodzić się na ślub i została zabita. Matka tej dziewczyny dzwoniła na policję, by zgłosić porwanie. Policja odpowiedziała jej, że powinna się cieszyć, bo niedługo będzie ślub. Takich małżeństw jest to ok 20% i wmawia się kobietom, że jest to tradycja kirgiska. Ogromne wzburzenie wywołała także wystawa w muzeum w Biszkeku, dotycząca nowoczesnej sztuki i roli kobiet w społeczeństwie, zorganizowana przez duńską artystkę. Po tygodniu wystawa została zamknięta, gdyż społeczeństwo kirgiskie protestowało, przede wszystkim mężczyźni, przeciwko pokazywaniu nagości. Feministka z Kirgistanu, mówiła także o tym, że wszelkie marsze, w których biorą udział feministki, mniejszości seksualne, ludzie walczący o prawa dla kobiet, są atakowane przez prowokatorów. Najczęściej kobiety trafiają do więzień. Atakowane są również przez nacjonalistów z Kirgistanu. Dzięki temu, że jest Internet i te procesy są nagrywane, kobiety te otrzymują dużo wsparcia.

Druga część dnia to czas wolny dla młodzieży, która wybrała się na plażę. Specjaliści mieli warsztaty nad przyszłymi projektami. Rozmowy były bardzo otwarte. Mamy wiele planów na to, by spotkać się w różnych konstelacjach już w grudniu, a następnie w przyszłym roku. Wszystkie ustalenia zostaną spisane i mamy nadzieje, że uda nam się je zrealizować.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8 września 2023 r. w obozie w Jetigen odbyły się warsztaty plastyczne. Młodzież tworzyła wspólny komiks w poszczególnych miejscach warsztatowych. Komiks powstanie wieczorem. W drugiej części dnia odbyły się warsztaty na temat ryzyka: ryzyka w życiu osobistym, ryzyka globalnego, ryzyka z własnej perspektywy życiowej. Warsztaty poprowadziła Barbara Żakowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Młodzież wypełniała również kwestionariusze na ten temat. Ewaluacja wszystkich uczestników, trzech wymian, będzie miała miejsce dzisiaj. Dziś jest ostatni dzień projektowy, czyli będzie wspólny wieczór, prezentacja tego, czego się grupy nauczyły, wspólne ognisko. Jutro grupa przejeżdża do Biszkeku. To będzie ostatni dzień w Kirgistanie i grupa polska w niedzielę rano wraca do kraju.

Trójstronny projekt Clima Camp – polsko-niemiecko-kirgiski, dofinansowany jest ze środków PNWM. Projekt artystyczny oraz program szkoleniowy dla specjalistów dofinansowany jest środków BJR oraz KJP, środków własnych placówki kształceniowej z Oberschleisseim i opłat uczestników.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.