Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Zatwierdzono pierwsze projekty z Funduszu Małych Projektów Interreg VIA

W dniu 30.08.2023 roku w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszy Małych Projektów Interreg VI A dla Celu Szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu Szczegółowego 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).

Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty z dofinansowaniem z Funduszy Małych Projektów. Dla C.S 4.6 dofinansowanie otrzymał 1 projekt na kwotę 35 096,00 EUR EFRR.

Kolejne posiedzenie EKS odbędzie się 25.09.2023 w Löcknitz.

Lista zatwierdzonych projektów Cel Szczegółowy 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Tytuł projektuWnioskodawcaPartner projektuEFRR EUR
Szlakiem Ekokultury/ Unterwegs mit
Öko-Kultur
Stowarzyszenie Carpe diemGemeinde Blankensee35 096,00

Jednocześnie w C.S 6.3 dofinansowanie otrzymało 11 projektów na kwotę 121 719,00 EUR EFRR.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.