Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Ważna zmiana dla Wnioskodawców FMP!

W dniu 8 listopada 2023 r. komitet monitorujący Programu Interreg VI A zatwierdził zaktualizowaną wersję Podręcznika Programu (wersja 2.0). W Podręczniku Programu wprowadzono następujące istotne dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów zmiany:

Dobrowolna praca nieodpłatna nie kwalifikuje się do finansowania w ramach Programu.

Polscy partnerzy zatrudniający personel projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mogą wybrać ryczałtu KK3 na koszty podróży i zakwaterowania. Te wydatki ryczałtowe nie kwalifikują się do dofinansowania.

W związku z tym w zakładce złóż wniosek znajdziecie Państwo uaktualnioną wersję budżetu (exel) dla opcji budżetowej 4. Wkrótce zmiany zostaną wprowadzone do wytycznych dla Wnioskodawców FMP.

Koszty KK3 są kwalifikowane i wyliczą się automatycznie tylko w przypadku, gdy w kosztach personelu zaplanowano koszt osoby zatrudnionej na umowę o pracę (własny pracownik beneficjenta).  

Zmiany dotyczą projektów, które będą zatwierdzane od grudnia 2023 r. (w tym projektów, które znajdują się obecnie w konsultacjach).

Wraz ze zmianą ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) z dnia 1 lipca 2023 r. maksymalne stawki zostały dostosowane w następujący sposób:

Pośrednia pomoc publiczna: 22 000 EUR na przedsiębiorstwo

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.