Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Kolejne projekty FMP z dofinansowaniem

W dniu 30.11.2023 r. w Löcknitz odbyło się piąte posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.).

Członkowie EKS zatwierdzili kolejne projekty do dofinansowania z FMP. W 4.6 zatwierdzono 4 projekty o łącznej wartości dofinansowania 107 055,00 (EFRR).

Lista zatwierdzonych projektów w Celu Szczegółowym 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”:

W SC 6.3 wybrano 8 projektów o łącznej wartości dofinansowania 178 077 EUR (EFRR).

Kolejne posiedzenie EKS zaplanowano na 31 stycznia 2024 r.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.