Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Informacja o szkoleniach dla wnioskodawców Interreg VIA

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia rozpoczyna kolejny cykl szkoleń dla wnioskodawców.

Szkolenia dla wnioskodawców w ramach zbliżającego się 4 naboru wniosków. Planowany nabór będzie trwał od 06.05.2024 r. do 30.08.2024 r.

Terminy szkoleń:

– 07.03.2024 r. w Löcknitz,

– 19.03.2024 r. w Szczecinie,

– 26.03.2024 r. w Prenzlau.

Zagadnienia:

  1. Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia – priorytety 1 i 2 oraz cele szczegółowe tych priorytetów (CS 1.1 –  Badania i innowacje, CS 2.4 – Przystosowanie do zmian klimatu oraz 2.7 – Ochrona przyrody i bioróżnorodność)
  2. Opracowywanie projektu i składanie wniosku
  3. Wskazówki merytoryczne i techniczne, dotyczące złożenia wniosku projektowego poprzez nowy elektroniczny system monitoringu (JEMS)
  4. Procedura wyboru projektów
  5. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
  6. Informacja i promocja

Czas trwania: 10.00 – 15.00

Szkolenia skierowane są do polskich i niemieckich wnioskodawców i będą tłumaczone symultanicznie na język polski/niemiecki.

Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Prosimy zatem, aby każda organizacja/instytucja zgłosiła maksymalnie 2 osoby.

Strona internetowa: https://www.interreg6a.net/pl/szkolenia-dla-wnioskodawcow/

Zgłoszenia poprzez formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeusZabXmsfgoWxpjS_IBSt_b95huCayXdw9yvPvP3sUdfvYg/viewform

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami WS

https://www.interreg6a.net/pl/osoby-do-kontaktu/

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.