Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie analizy prawnej

Obraz autorstwa felicities na Freepik

Opracowanie analizy prawnej stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o rejestrację EUWT we właściwym rejestrze – ogłoszenie. 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Zamawiający) w ramach realizacji projektu „The one and only Pomerania – analiza na rzecz transgranicznego rozwoju w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 zaprasza do składania ofert na Opracowanie analizy prawnej stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o rejestrację EUWT we właściwym rejestrze.  

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0b3732d-fbcc-11ee-b81b-aebd110f5279

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.