Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

XXVIII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

20 czerwca 2024 r. w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Delegatów SGPEP.  Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.  

Zgodnie ze statutem SGPEP było to zebranie wyborcze. Po ponad pięciu latach Delegaci dokonali wyboru nowego zarządu, w skład którego weszli: 

Prezes Zarządu – Krzysztof Soska – Miasto Szczecin 

Wiceprezes Zarządu – Beata Górecka – Zastępca Prezydenta Miasta Koszalin 

Skarbnik – Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca 

Członkowie Zarządu: 

Joanna Agatowska – Prezydent Miasta Świnoujście 

Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg 

Beata Piekarz – Powiat Gryfiński 

Iwona Wiśniewska – Starosta Powiatu Stargardzkiego 

Wojciech Czepułkowski – Burmistrz Dębna 

Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki 

W myśl tradycji Delegaci podjęli decyzję, że prezes zarządu SGPEP pełnić będzie również funkcję Prezydenta polskiej części Euroregionu Pomerania.  

Delegaci Walnego Zebrania wybrali członków Komisji Rewizyjnej: 

Danuta Ostrowska – Skarbnik Gminy Banie 

Bartosz Nowicki – Burmistrz Człopy 

Piotr Sobolewski – Burmistrz Myśliborza 

Podczas zebrania Delegaci zostali poinformowani o stanie wdrażania Funduszu Małych Projektów Programu Interreg VIA, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz o stanie realizacji własnych projektów: Sieci Informacyjno-Doradczej, One Pomerania (celem tego projektu jest utworzenie w granicach Euroregionu Pomerania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej) oraz projektu Change (K)now!. 

Zebranie zakończyło się przyjęciem planu pracy oraz uchwaleniem planu finansowego na rok 2024.  

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.