Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu Raport z realizacji projektu FMP Interreg VIA wraz z załącznikami. Dokument ten należy wypełnić w wersji polskiej i niemieckiej, podpisać przez osoby upoważnione, a następnie przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami:

  1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów projektu.
  2. Materiały wytworzone w ramach realizacji projektu.
  3. Dokumenty potwierdzające działania informacyjne i promocyjne.
  4. Zestawienie wydatków dotyczących pośredniej pomocy publicznej (jeżeli wystąpi).
  5. Wniosek o środki z rezerwy celowej budżetu państwa (dotyczy polskich NGOs).
  6. Wniosek o środki państwowe MV lub BB (dotyczy niemieckich NGOs).

 

na adres Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w terminie podanym w umowie o dofinansowanie.

Raport-FMP_4.6_KPF_Bericht-20.12.2023

DOCX | 114 KB | 12 stycznia 2024

Lista_uczestnikow_Teilnehmerliste

doc | 73 KB | 12 stycznia 2024

W przypadku pytań związanych z wypełnianiem raportu z realizacji oraz niezbędnymi załącznikami  proszę się kontaktować z koordynatorem/ opiekunem projektu.

Organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie ze środków krajowych wypełniają stosowny załącznik przy składaniu raportu:

Polskie organizacje pozarządowe – Załącznik nr 5

docx | 96 KB | 12 stycznia 2024

Niemieckie organizacje pozarządowe – Załącznik nr 6

docx | 94 KB | 12 stycznia 2024

Jeśli organizacje pozarządowe korzystają z funduszy krajowych w celu pokrycia wkładu własnego, obowiązkowe jest opublikowanie dodatkowych informacji na temat źródła współfinansowania w trakcie działań public relations – zgodnie z punktem 4.6. Wytycznych dla wnioskodawców.

Polscy beneficjenci:

Projekt dofinansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Beneficjenci z Meklemburgii-Pomorza Przedniego:

Projekt jest dofinansowany przez kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie z Funduszu Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Beneficjenci z Brandenburgii:

Projekt jest dofinansowany przez kraj związkowy Brandenburgia

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu Funduszu Małych Projektów.