zdjęcie z posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego
Fundusz Małych Projektów

Zatwierdzono kolejne projekty FMP

W dniu 24.04.2024 r. w Löcknitz odbyło się 9. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
zdjęcie z posiedzenia EKS
Fundusz Małych Projektów

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie

W dniu 27.03.2024 r. w Szczecinie odbyło się 8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
zdjęcie ze szkolenia realizowanego przez Sieć Informacyjno-Doradczą
Sieć Informacyjno-Doradcza

Szkolenie warsztatowe z MS Office

W dniu 5. marca 2024 odbyło się szkolenie warsztatowe dotyczące pakietu MS Office i jego podstawowych aplikacji: Word, Excel i PowerPoint. Szkolenie było bardzo intensywne.

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Osiem projektów w CS 4.6 z dofinansowaniem

W dniu 28.02.2024 r. w Löcknitz odbyło się 7. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Zatwierdzono kolejne projekty FMP

W dniu 31.01.2024 r. w Szczecinie odbyło się 6. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
Sieć Informacyjno-Doradcza

Współpraca SID z innymi organizacjami

Dnia 16.01.2024r. odbyło się spotkanie polsko-niemieckich podmiotów w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Rozmawiano na temat współpracy Izby Przemysłowo-Handlowej

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Fundusze dla kultury

Na zaproszenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin w dniu 11 stycznia oraz 8 lutego br. odbyły się szkolenia dla instytucji kultury ze Szczecina. Podczas szkolenia

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Aktualizacja wytycznych FMP

Wraz za zmianami wprowadzonymi w dniu 8.11.2023 do Podręcznika Programu Interreg VI A, Zarządzający FMP wprowadzili zmiany do Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów. Aktualne

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Kolejne projekty FMP z dofinansowaniem

W dniu 30.11.2023 r. w Löcknitz odbyło się piąte posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Ważna zmiana dla Wnioskodawców FMP!

W dniu 8 listopada 2023 r. komitet monitorujący Programu Interreg VI A zatwierdził zaktualizowaną wersję Podręcznika Programu (wersja 2.0). W Podręczniku Programu wprowadzono następujące istotne dla

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Zatwierdzono kolejne „małe projekty”

W dniu 26.10.2023 roku w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszy Małych Projektów Interreg VI A dla Celu Szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Kolejne projekty FMP zatwierdzone!

W dniu 25.09.2023 roku w Löcknitz odbyło się trzecie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszy Małych Projektów Interreg VI A dla Celu Szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Duże zainteresowanie naszym webinarium

Na zaproszenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 7 września 2023 odbyło się webinarium dotyczące Funduszy

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Zmiany w wytycznych dla Funduszu Małych Projektów

Zmiany wynikają z zaleceń Komisji Europejskiej, która poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Spotkanie grupy roboczej Interreg VI A

Nie zwalniając tempa i wspierając intensyfikacje współpracy transgranicznej informujemy, że 12.01.2022 odbyło się pierwsze niemiecko-polskie spotkanie nowo ukonstytuowanej grupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów.  Odnosząc

Czytaj więcej »